Tuesday, 26 October 2010

Caws a Thatws wedi Pobi Potato and Cheese Bake

Cynhwysion

1kg o datws wedi eu berwi a'u stwnsio (dal yn boeth)
150g o gaws Cheddar coch wedi ei ratio
3 llwy fwrdd o lefrith
30g o fenyn
1 tomato wedi ei dafellu'n denau
Stwnsiwch y tatws gyda'r menyn a'r llefrith yna ychwanegwch y rhan fwyaf o'r caws gan ei gymysgu i fewn yn dda. Trosglwyddwch i ddesgil addas i'r popty (eg desil gratin) yna rhoddwch y tomato am ben y tatws gan wasgaru gweddill y caws am ben y tomatos.

Gosodwch o dan ril poeth nes i'r caws doddi a dechrau lliwio. Gweinwch yn unionsyth.


Ingredients:

1kg potatoes, peeled and boiled (still hot)
150g red Cheddar cheese, grated
3 tbsp milk
30g butter
1 tomato, thinly sliced


Method:

Mash the potatoes with the butter and milk then add the majority of the cheese and mix in thoroughly. Transfer to an oven-proof dish (eg a gratin dish) then layer the tomatoes over the top and scatter the remaining cheese over the tomatoes.
Place under a hot grill and cook until the cheese has melted and is beginning to bubble and colour. Serve hot.

No comments:

Post a Comment